SafePax Giro


Kryptering och integritetskontroll av betalningsfiler

Huvudfunktionen i SafePax är att skydda transaktionsfiler med betalningar från obehörigt intrång. Detta sker genom att SafePax övervakar de mappar där betalfiler skapas, och automatiskt skyddar dessa med en kraftfull kryptering och integritetskontroll.

SafePax arbetar anonymt i bakgrunden. Varken den person som skapar betalfiler eller den som skickar iväg betalningarna märker av vad som sker. Så snart en betalfil skapas i en övervakad mapp krypteras den till en säker PAX-fil.

Alternativt kan PGP-krypterade filer skapas som därefter skickas till banken som dekrypterar dessa vid ankomst.

SAFEPAX ADMIN

Administrerar datorer och mappar som skall övervakas, samt applikationer som skall ha rätt att dekryptera PAX-filer.

I programmets monitor visar aktuell status för de övervakade mapparna.

Admin-programmet innehåller även en logg som visar vilka jobb som utförts, av vem, typ av kryptering, signering etc.

SAFEPAX SERVICE

Programmet körs som en tjänst på den eller de datorer/servrar som skall ha SafePax-skyddade mappar. Tjänsten krypterar omedelbart de filer som placeras i de övervakade mapparna.

SAFEPAXGIRO.DLL

Denna komponent används av betalningsapplikationen för att dekryptera betalfilerna innan de skickas till Plus- eller Bankgirot.

SAFEPAX READER

Med SafePax Reader kan PAX-krypterade filer öppnas av certifierade användare. PGP krypterade filer kan inte öppnas med SafePax Reader utan endast visa informatiom om vem som är mottagare samt eventuella signaturer.

SafePax 4 kan användas med alla förekommande ekonomisystem. Arbetet med att generera betalfiler sker på vanligt sätt i ekonomisystemet. Filerna sparas i en förutbestämd mapp som övervakas av SafePax.

Med personliga PGP signaturer kan banken begränsa varje användares behörighet till företagens konton.

Programmet arbetar i bakgrunden och krypterar automatiskt de betalfiler som skapas till säkra Pax- eller PGP-filer.

All komplicerad hantering av krypteringen och signering sker automatiskt i bakgrunden. Alla filtyper kan krypteras.

VAD ÄR DET SOM INSTALLERAS?

Vid installationen kopieras alla filer som behövs till den angivna installationsmappen för SafePax på servern.

  • Vid Aktivering av SafePax klienter installeras programmet SafePax Service som en tjänst på datorn.
  • Vid Certifiering av en betalningsdator kopieras filen Safepaxgiro. dll till Windows systemmapp på den certifierade datorn.

SAFEPAX OCH EUROBETALNINGAR TILL SEB

Företag och myndigheter kan nu med SafePax 4 skydda filer med eurobetalningar enligt formatstandarden ISO 20022 som skall skickas direkt till SEB. För mera utförlig information klicka här

SafePax utvecklas av Seriline AB sedan mer än tio år. NetMaker Consulting Group var med från starten när programvaran skapades och har sedan dess varit återförsäljare och erbjuder installation och support på SafePax.

SafePax 4_logo