Support


Tryggheten att din lösning fungerar problemfritt under resans gång

För att säkerställa att du får löpande support och stöd i driften av din smartkortbaserade säkerhetslösning erbjuder vi supportavtal. Vi säkerställer även att du får tillgång till rätt version av programvaran.

Ett supportavtal hjälper dig att maximera tillgänglighetstiden för din betalningslösning och ger dig tryggheten i att den fungerar så problemfritt som möjligt. Du slipper överraskningar då snabb felavhjälpning minimerar stilleståndstiderna.

NetMakers åtagande regleras i detalj genom vårt supportavtal som ger oss skyldighet att leva upp till dina förväntningar.

Beställ support

Vill du teckna supportavtal? Kontakta oss på info@netmaker.com så skickar vi över vårt standardavtal för påseende.