Säkra betalningsfiler


Betalningsfiler som skapas i ekonomisystem ligger ofta oskyddade i det interna nätverket  innan de signeras och sänds vidare till PlusGirot, Bankgirot eller i vissa fall direkt till banken.

Med programvaran Safepax Giro skyddar du dessa filer med en kraftfull kryptering – från det ögonblick de skapas tills att de sänds iväg med GiroLink Internet eller programvaran Netmaker Bankgiro Link.

SafePax Giro kan användas med alla förekommande ekonomisystem. Arbetet med att generera  betalningsfiler förblir detsamma. Filerna sparas i en mapp som övervakas av programmet där  de krypteras och komprimeras i samma ögonblick som de skapas.

När betalningsfilerna ska sänds iväg dekrypteras de automatiskt i filsändningsapplikationen.  All komplicerad hantering av kryptering och lösenordshantering sker i bakgrunden.

Myndigheter ska i enlighet med betalningsförordningen analysera de risker som är förknippade med myndighetens betalningar. I detta arbete rekommenderas ofta våra lösningar. Läs mer om direktiven här

https://www.riksgalden.se/sv/press-och-publicerat/foreskrifter/

https://www.riksgalden.se/globalassets/dokument_sve/press-och-publicerat/foreskrifter/rgkfs_1-2017_web.pdf

SafePax och Eurobetalningar till SEB

Företag och myndigheter kan nu med SafePax 4 skydda filer med eurobetalningar enligt formatstandarden ISO 20022 som skickas direkt till SEB. För mera utförlig information klicka här