Net iD Transport


Säker lagring av filer och dokument med automatisk signering och kryptering. Säker överföring av klassificerad information.

NetiD_logo_svart2Net iD Transport utvecklas av vårt systerföretag SecMaker AB.

Med Net iD Transport sparas betalningsfiler i en eller flera fördefinierade kataloger där dom krypteras automatiskt. Därefter flyttas informationen säkert till en destinationskatalog.

Med Net iD Transport behöver slutanvändaren inte vidta några manuella åtgärder i det dagliga arbetet utan kan försäkra sig om att den lagrade informationen är skyddad från extern part med full automatik.

Som en fullt integrerad applikation i produktfamiljen Net iD erbjuder Net iD Transport möjligheten att bygga vidare på och skapa mernytta i en redan gjord investering.

Den här lösningen används när betalningsinformation ska sändas med något annat överföringsprotokoll än de standardiserade tjänsterna Girolink Internet, Netmaker Bankgiro Link eller SafePax Giro 4.