Installationshjälp


NetMaker har spetskompetens inom vårt område säkra betalningar. Baserat på lång erfarenhet medverkar vi till att uppdragsgivarnas projekt får bästa förutsättningar att lyckas. Det kan till exempel gälla att integrera lösningarna i komplexa IT-miljöer eller att ta fram nya funktioner baserat på specifika behov alternativt att förenkla administrationen och ta fram systemdokumentation i syfte att underlätta våra kunders internsupport.

Våra projekt förbrukar mestadels färre timmar än uppdragsgivaren förväntar sig, eftersom vi har kunskap och erfarenhet så att vi kan göra rätt från början.